Műhelykonferencia

Szegedi Információtörténeti Műhely

 

2014. október 8. Szeged, 10-19 óra

Agora Informatorium (6722 Szeged, Kálvária sgt. 23.)

 

Társrendező:

Magyar Történelmi Társulat Információtörténeti Szakosztály

DOSZ történelem- és politikatudományi Osztály

 

Támogató: Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága

Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság

 

Részletes program:

 

10,00 – 10,05 A konferenciát megnyitja: Réthelyi Miklós akadémikus, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága elnöke

Kontextus és utóélet

10,05 – 10,15 Z. Karvalics László: Információ-és hadtörténelem metszéspontjai: az első világháború, mint példa
10,15 – 10,30 Ságvári György: A háború muzealizálása. Harctéri műtárgyak, frontgyűjtemények információs értéke
10,30 – 10,45 Albert B. Gábor: Horthy és a Novara - avagy a Horthy-legenda a két világháború közötti tankönyvekben
10,45 – 11,00 Kérdések, vita, beszélgetés Információs (hadi)üzemek
11,05 – 11,20 Szabó Szilárd: Hírszerzés és elhárítás: az osztrák-magyar katonai titkosszolgálat tevékenysége az első világháborúban
11,20 – 11,30 Limpár Péter: Az önálló magyar katonai hírszerzés vörös hajnala – információszerzés és feldolgozás a Tanácsköztársaság honvédő háborújában
11,30 –11,40 Koszta István: Kriegsfabrik - A Szerbiának 1914. szeptember 23-án átadott jegyzék műhelymunkájáról
11,40 – 11,55 Mező Ferenc: Tervezett pszichológia az I. világháborúban: a lélektani hadviselés korszakváltása
11,55 – 12,05 Bognár Katalin: Az első világháború és a harmadik dimenzió. A német Neue Photographische Gesellschaft világháborús sztereofénykép-sorozatainak magyar vonatkozásai
12,05 – 12,40 Kérdések, vita, beszélgetés

Front

12,45 – 13,00 Kiss Gábor: Jelentőkutyák és postagalambok az osztrák-magyar haderőben az I. világháború idején
13,00 – 13,10 Stencinger Norbert: Kommunikáció a lövészárokban
13,10 – 13,20 Kiss Gábor Ferenc: Levelek a frontról
13,20 – 13,30 Hámori Nagy Zsuzsanna: Eszmék áramlása a hadifogolytáborban – Mezey István levelei Felvinczi Takács Zoltánnak
13,30 – 14,00 Kérdések, vita, beszélgetés
14,00 – 14,30 Ebédszünet (Az előadóknak büféebéd)

Hátország

14,30 – 14,40 Szőts Zoltán Oszkár: A könyvkiadás szerepe a társadalmi problémák tematizálásában (1914-1918)
14,40 – 14,50 Szeghő Patrik: A New Europe külpolitikai hetilap és a délszláv egység, 1916-1919
14,50 – 15,05 Bihari Péter: A közvélemény szövetségesekről és az ellenségekről alkotott képe 1914-1918 között
15,05 – 15,15 Somogyi László: Szerb ellenségkép Magyarországon az első világháborúban
15,15 – 15,25 Frisnyák Zsuzsa: A rémhírek térbeli terjedése és következményei. Az autósok üldözése 1914 augusztusában
15,25 – 15,35 Söptei Imre: A Vas megyei sajtó átállítása a háborús üzemmódra (1914-1915)
15,35 – 16,05 Kérdések, vita, beszélgetés

Propaganda

16,10 – 16,20 Závodi Szilvia: A hétköznapi propaganda eszközeinek megjelenése a háztartásokban
16,20 – 16,30 Nemes László: Hadi újságírás: Informálás, dezinformálás a korabeli budapesti sajtóban az 1916-os év nyugati és olasz frontjának eseményeiről
16,30 - 16,40 Klestenitz Tibor: Nagy-Britannia képe a központi hatalmak háborús propagandájában a háború első éveiben
16,40 – 16,50 Turbucz Péter: Az Országos Hadsegélyező Bizottság szerepe a honi propagandában 1914-15-ben, különös tekintettel a bizottság által rendezett előadásokra.
16,50 – 17,00 Tamás Ágnes: Humor és propaganda a „nagy háború” vizuális forrásain
17,00 – 17,10 Glässer Norbert- Zima András: Magyar Makkabeusok a császár-király seregében. A Habsburg dinasztia és nemzet iránti hűség az első világháborús magyar zsidó sajtópropagandában
17,10 – 17,20 Lénárt András: Újrahasznosított propaganda: az első világháború tanulságainak beépülése a politikai praxisba
17,20 – 17,55 Kérdések, vita, beszélgetés

18,00 – 19,00 DOSz Café Pódiumbeszélgetés. Mit látunk másként az információtörténeti szemüvegen keresztül? Résztvevők: Hunyadi Zsolt, Z. Karvalics László, Nemes László. A beszélgetést vezeti: Szőts Zoltán Oszkár

Facebook   Youtube   Instagram