„A háború, amely megszüntet minden háborút - A Nagy Háború kitörésének 100. évfordulójára

„A háború, amely megszüntet minden háborút”

Az ELTE BTK vezetésének megbízásából az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából 2014. május 8-9-én nemzetközi tudományos konferenciát szervez.

A konferencia programja:

2014. május 8. 
Plenáris ülés (Gólyavár, Mária Terézia terem) 
Levezető elnökök: Izsák Lajos, Székely Gábor 

09:00-09:20: Dezső Tamás dékán köszöntője
09:20-09:40: Glatz Ferenc: Európa százéves háborúja
09:40-10:00: Robert Evans: Az első világháború keletkezése új megközelítésben
10:00-10:20: Schmidt Mária: Európai testvérháború
10:20-10:40: Kovács Vilmos: A magyar hadiipar az első világháború alatt
10:40-10:50: szünet
10:50-11:10: Maruzsa Zoltán: Tisza István és az első világháborúhoz vezető válság
11:10-11:30: Szávai Ferenc: A háború közép-európai gazdasági hatásai
11:30-11:50: Fischer Ferenc: "Zeigen der Flagge". II. Vilmos három hadihajója és Heinrich von Hohenzollern főherceg különleges missziója 1914 tavaszán Brazíliában, Uruguayban, Argentínában és Chilében
11:50-12:10: Frank Tibor: Háború és békék. Különbéke-tapogatózások az I. világháború végén
12:10-12:30: Gerő András: Merénylettől hadüzenetig. A béke utolsó hónapja a Monarchia Magyarországán (1914. június 28. - 1914. július 28.)
12:30-12:40: vita
12:40-13:10: koszorúzás az első világháborús emlékműnél a Trefort-kertben

I. SZEKCIÓ-BLOKK

14:40-16:10: I. Hadtörténeti szekció (Gólyavár, Mária Terézia terem). 
Levezető elnök: Egedy Gergely 

14:40-15:00: Kocsis András: A Nagy Háború kirobbanása. Merénylet, ultimátum, mozgósítás, hadüzenet.
15:00-15:20: Pollmann Ferenc: A pancsovai pánik
15:20-15:40: Balla Tibor: Az osztrák-magyar haderő magyar származású tábornokai és a Nagy Háború
15:40-16:00: Ligeti Dávid: Egy tábornagy bukása. Gondolatok Franz Conrad von Hötzendorf vezérkari főnök 1917. évi leváltásáról
16:00-16:10: vita
16:10-16:20: szünet

14:40-15:50: II. Hadtörténeti szekció (Főépület, Szekfű Gyula Könyvtár)
Levezető elnök: Sipos Balázs 

14:40-15:00: Kaló József: A Schlieffen-terv és kudarca: az első háborús év a nyugati arcvonalon
15:00-15:20: Pintér Tamás: A Doberdó emlékezete. Az aknaháború
15:20-15:40: Stencinger Norbert: Harci gázok alkalmazása a Doberdó-fennsík védelmében 1916 június-július
15:40-15:50: vita
15:50-16:00: szünet

14:40-15:50: III. Hadtörténeti szekció (A épület, Dékáni Kistanácsterem)
Levezető elnök: Gulyás László 

14:40-15:50: Kaiser Ferenc: Az SMS GOEBEN menekülése 1914 nyarán (A hajó, amely megdöntött egy birodalmat)
15:00-15:20: Krámli Mihály: A navalizmus és az osztrák-magyar haditengerészet felkészülése a Nagy Háborúra
15:20-15:40: Antal Gábor: A tengerről a sivatagba - Az EMDEN cirkáló története Hellmuth von Mücke sorhajóhadnagy emlékiratai alapján
15:40-15:50: vita
15:50-16:00: szünet

14:40-15:50: A háború megítélése I. szekció (A épület Gombocz-terem)
Levezető elnök: Szatmári Péter 

14:40-15:00: Székely Gábor: Geopolitikai erőeltolódás a Nagy Háború végén: Németország javára
15:00-15:20: Molnár Eszter Edina: Az elköteleződés határai
15:20-15:40: Tóth Péter András: "Amíg mi tíz katonát mozgósítunk, ők tizenötöt." A központi hatalmak megítélése antant és amerikai körökben
15:40-15:50: vita
15:50-16:00: szünet

II. SZEKCIÓ-BLOKK

16:20-17:50: Nyugati politika szekció (Gólyavár, Mária Terézia-terem)
Levezető elnök: Kocsis András 

16:20-16:40: Egedy Gergely: Lloyd George és az Osztrák-Magyar Monarchia
16:40-17:00: Garadnai Zoltán: Charles de Gaulle az I. világháborúban
17:00-17:20: Pallagi Mária: A spanyol semlegesség kérdése a bécsi diplomáciában (1914-1918)
17:20-17:40: Pál István: Az Egyesült Államok hadba lépésének titkosszolgálati dimenziói
17:40-17:50: vita
17:50-18:00: szünet

16:00-17:30: Balkán kérdése-szekció (A épület Gombocz-terem)
Levezető elnök: Szatmári Péter 

16:00-16:20: Juhász József: Új interpretációk a Balkán-kérdés és Szerbia szerepéről a világháború kirobbanásában
16:20:16:40: Etleva Lala: Albania between Austria-Hungary and Italy at the beginning of the Worl War I
16:40-17:00: Melek Colak: Az első balkáni háború idején Magyarországra menekült török katonák (A magyar források alapján)
17:00-17:20: Szeghő Patrik: Montenegró a nagyhatalmak Balkán-politikájában a keleti kérdéstől a párizsi békekonferenciáig
17:20-17:30: vita
17:30-17:40: szünet

16:00-17:30: Európán kívüli világ I. szekció (A épület, Dékáni Kistanácsterem)
Levezető elnök: Benedek Gábor 

16:00-16:20: Búr Gábor: Az első világháború Európán kívüli hadszínterei - az első lövésektől az utolsókig
16:20-16:40: Marsai Viktor: Egy illúzió vége - a német gyarmatbirodalom összeomlása Afrikában
16:40-17:00: Szabó-Zsoldos Gábor: "Búr és Brit(ish). A Maritz-lázadás (1914-1915). Egy majdnem polgárháború a Nagy Háborúban
17:00-17:20: Ferwagner Ákos: A brit közel-keleti politika dilemmái (1914-1916)
17:20-17:30: vita
17:30-17:40: szünet

16:00-17:10: Nőmozgalom szekció (Főépület, Szekfű Gyula Könyvtár)
Levezető elnök: Majoros István 

16:00-16:20: Pető Andrea: A Nagy Háború emlékezete a társadalmi nemek alapján
16:20-16:40: Sipos Balázs: Nők és világháború - nők a háború utáni Magyarországon
16:40-17:00: Madarász Anita: "Mit ér a szavazati jog, ha elvész az ország, ahol szavazhatunk?" - a brit női választójogi mozgalom története, 1914-1918
17:00-17:10: vita

III. SZEKCIÓ-BLOKK

17:40-18:50: Csehszlovák kérdés-szekció (A épület, Dékáni Kistanácsterem)
Levezető elnök: Búr Gábor 

17:40:18:00: Benedek Gábor: Az Új Európa helye Masaryk életművében
18:00-18:20: Gulyás László: Egy nemzetállamépítési kísérlet, Csehszlovákia 1918-1939
18:20-18:40: Tóth Andrej: Az első világháború mint út a csehszlovák állam megalapításához
18:40-18:50: vita

18:00-19:30: Ideológiák, eszmék, pártok szekció (Gólyavár, Mária Terézia-terem)
Levezető elnök: Garadnai Zoltán 

18:00-18:20: Vonyó József: Az első világháború és a fajvédelem
18:20-18:40: Krausz Tamás: Az I. világháború Lenin értelmezésében
18:40-19:00: Gecse Géza: Expanzió és önreflexió, illetve annak hiánya az orosz politikában - Szarajevótól a Herceg-szigetekig (1914-1919)
19:00-19:20: Papp Gyula: Az első világháború gyökerei: imperializmus és birodalmi ideológiák
19:20-19:30: vita

17:40-18:50: A háború megítélése szekció II. (A épület Gombocz-terem)
Levezető elnök: Melek Colak

17:40-18:00: Garaczi Imre: Az első világháború következményei a kelet-közép-európai kisállamok geopolitikai sorsában
18:00-18:20: Surányi Csaba: Elkerülhetetlen volt-e a háború?
18:20-18:40: Szatmári Péter: Alvajárók Európája? Ki a felelős a háború kirobbanásáért?
18:40-18:50: vita

17:20-19:10: Irodalom az első világháború alatt-szekció (Főépület, Szekfű Gyula Könyvtár)
Levezető elnök: Majoros István 

17:20-17:40: Ates Uslu: The Great War and its Origins in the Levantine Press of Istanbul
17:40-18:00: Nikolay Baranov: Az első világháború a legújabb német és orosz irodalom tükrében
18:00-18:20: Balázs Eszter: A "hivatalos irodalom" és a háború (1914-1916)
18:20-18:40: Szőts Zoltán Oszkár: Témaválasztások az első világháború alatti magyar nyelvű könyvkiadásban
18:40-19:00: Veres Miklós: Egy nagy háború rémképei a dualizmus kori utópisztikus és tudományos-fantasztikus irodalomban
19:00-19:10: vita

2014. május 9.

I. SZEKCIÓ-BLOKK

09:30-10:40: Két világháború között szekció (A épület, Dékáni Kistanácsterem)
Levezető elnök: Tőkéczki László 

09:30-09:50: Zeidler Miklós: Az I. világháború a Horthy-korszak tankönyveiben
09:50-10:10: Vizi László Tamás: A trianoni békediktátum aláírói az első világháborúban
10:10-10:30: Hevő Péter: Németország viszonya keleti szomszédaihoz a stresemanni külpolitika idején
10:30-10:40: vita
10:40-10:50: szünet

09:30-10:40: A Monarchia nemzetiségeinek kérdése az első világháború alatt-szekció (A épület, Gombocz-terem)
Levezető elnök: Majoros István 

09:30-09:50: Pritz Pál: A magyar nemzeti érdekek első világháború alatti érvényesítésének lehetőségei és vaskos korlátai
09:50-10:10: Szász Zoltán: Nemzetiségek az első világháborúban
10:10-10:30: Vesztróczy Zoltán: Budapest? Bécs? Prága? A szlovák nemzeti mozgalom útkeresései az 1910-es években
10:30-10:40: vita
10:40-10:50: szünet

09:30-10:40: Magyarország belpolitikája szekció (Főépület, Szekfű Gyula Könyvtár)
Levezető elnök: Balogh András 

09:30-09:50: Csapó Csaba: Id. Simontsits Elemér naplója
09:50-10:10: Csunderlik Péter: "Figyeljetek és jól átkozzatok" - A Galilei Kör "antimilitarista" tevékenysége az első világháború alatt (1914-1918)
10:10-10:30: Majdán János: "Összedőlt a menetrend..." Magyar vasutak a Nagy Háború első időszakában
10:30-10:40: vita
10:40-10:50: szünet

II. SZEKCIÓ-BLOKK

10:50-11:40: Európán kívüli világ II. szekció (Főépület, Szekfű Gyula Könyvtár)
Levezető elnök: Majdán János 

10:50-11:10: Balogh András: AZ első világháború hatása Ázsiában és Afrikában
11:10-11:30: Szilágyi Ágnes Judit: Az európai Nagy Háború hatása a brazíliai társadalmi mozgalmakra (1917-1920)
11:30-11:40: vita

10:50-12:00: Királykoronázás szekció (A épület, Dékáni Kistanácsterem)
Levezető elnök: Zeidler Miklós

10:50-11:10: Tőkéczki László: Tisza István a magyarságról, a Monarchiáról és a háborúról
11:10-11:30: Ifj. Bertényi Iván: Meghalt a király - éljen a király! Készülődés IV. Károly koronázására
11:30-11:50: Maczó Ferenc: Az utolsó királykoronázás és a politikai élclapok
11:50-12:00: vita

10:50-12:20: A hátország története szekció (A épület, Gombocz-terem)
Levezető elnök: Pritz Pál 

10:50-11:10: Mátay Mónika-Trádler Henrietta: A háború áldozatai a harcok után - arzén a Tiszazugban
11:10-11:30: Géra Eleonóra: A Halál villamoson érkezett. Fővárosi hétköznapok a spanyolnátha árnyékában
11:30-11:50: Bozó Bence Péter: Az Orvosi Hetilap és az I. világháború
11:50-12:10: Majoros István: Képeslapok a frontról. A vizuális háború
12:10-12:20: vita

Facebook   Youtube   Instagram