„Egy erkölcstelen háború, az olcsó szatócsok békéjével”

Az első világháború a korábbi háborúkkal ellentétben minden értelmet és erkölcsöt nélkülözött, a harcokat lezáró békerendszerek pedig kizárólag a rövid távon, pillanatnyi érdekeik szerint gondolkodó kicsinyes politikusok érdekeit szolgálták – hangsúlyozta Balogh András az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság rendezvényén.

A Győztesek és legyőzöttekAz első világháború a másik szemszögéből címmel tartott nemzetközi tanácskozáson Balogh András, a Centenáriumi Emlékbizottság Tudományos Tanácsadó Testületének tagja, valamint Marco Cuzzi, a Milánói Egyetem professzora szólaltak fel. A rendezvényt Békés Márton, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója moderálta.

A két előadó egyetértett abban, hogy az első világháborúnak nem voltak igazi győztesei, a harcokat lezáró erkölcstelen, racionalitást nélkülöző békék végső soron mindenkit vesztessé tettek. Balogh András kiemelte: míg a korábbi európai békerendszerek – így a bécsi és a vesztfáliai – hosszan tartó stabilitást és megnyugvást hoztak az akkori világ számára, a hataloméhes, „olcsó szatócsok módjára viselkedő” politikusok szűklátókörűségét tükröző Párizs környéki békeszerződések számos konfliktust felerősítettek, több „időzített bombát” elhelyezve ezzel Örményországtól a Közel-keletig.

Marco Cuzzi Megcsonkított győzelem című előadásában hangsúlyozta: hiába került Olaszország a győztesek oldalára, a béke nem a sikert, hanem Mussolini fasiszta rendszerét hozta el Itália számára. Cuzzi elmondta: a háború paradox voltát jelzi, hogy egyaránt harcoltak olaszok az antant és a központi hatalmak oldalán is.

A tanácskozás végén a személyes sorsok különös példájára is fény derült: Balogh András és Marco Cuzzi nagyapja egyaránt jelen volt az olasz fronton – ám a történelem és a nagyhatalmi politika furcsa fintorának köszönhetően nem egymás ellen, hanem azonos oldalon harcoltak az Osztrák–Magyar Monarchia katonájaként.

A Terror Háza Múzeumban 2015. május 6-án tartott rendezvény a Budapesti Olasz Kultúrintézet, azElső Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság, a XX. Század Intézet, aHabsburg Történeti Intézet, illetve az Olasz Első Világháborús NemzetiEmlékbizottság társszervezésében valósult meg.

Az eseményről készített videófelvétel:

 

UJ Meghívó Győztesek és legyőzöttek UJ

 

Facebook   Youtube   Instagram