Dr. Manherz Károly

Dr. Manherz Károly

nyelvész, germanista, egyetemi tanár

Magyar–német szakos tanári diplomáját 1966-ban szerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1966 és 1981 között a Balettintézet munkatársa, majd 1972-től 1981-ig igazgatója volt. 1968-tól az ELTE BTK Német Tanszékén megbízott előadó, adjunktusi majd docensi beosztásban. 1981-ben az ELTE Germanisztikai és Romanisztikai Tanszékének vezetője lett. 1984-től 1987-ig a Bölcsészkar gazdasági és külügyi dékánhelyettese volt, 1987-től pedig oktatási rektorhelyettes. 1989 és 1990 között művelődési miniszterhelyettes, majd 1990-től közigazgatási államtitkár a Közoktatási Minisztériumban. 1992 a frissen megalakuló ELTE BTK Germanisztikai Intézet igazgatója lett. 1992 és 2006 között az ELTE BTK dékánja volt, mely minőségében irányította a Trefort Kert felújítási munkálatait, valamint az összes tanszéknek a Trefort Kerti Campusra való költözését. 2006 és 2010 között felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár volt Hiller István mellett. Szűkebb kutatási területe a hazai német dialektológia, illetve a nemzetiségi néprajz.  Jelentős munkája a Mosonszentjánosi Kódex kritikai kiadása, valamint A magyarországi németek nyelvatlasza.

Facebook   Youtube   Instagram