Portrék

Enver, Ismail pasa

1881 - 1922

török tábornok, hadügyminiszter

1914 januárjától 1918 októberéig hadügyminiszter. Az Oszmán Birodalom hadbalépése után 1915 januárjáig a kaukázusi front parancnsoka. Ezután áthelyezték a Gallipoli-félszigetre, ahol jelentős szerepet játszott az antant erők visszaszorításában.  (Fotó: www.gwpda.org/photos)
Bliss, Tasker Howard
Foch, Ferdinand
Diaz, Armando Vittorio
Szurmay Sándor, báró
Horthy Miklós