Bibliográfia

Számvéber Norbert: „Cél a páncélos szörnyeteg: A német és osztrák-magyar csapatok páncélelhárítása az első világháborúban.”
2007 In: Regiment, 2. sz. p. 8-10.
Szatucsek Zoltán: „A legsötétebb pesti tél: az első világháború közepette, 1917 januárjában este hét után félig kialudt a közvilágítás és bezártak a boltok.”
2002 In: Népszabadság, 60. évf. 15. sz. p. 30.
Szécsényi Mihály: „Kalauznők tündöklése és bukása: az első nők a budapesti tömegközlekedésben az első világháború idején.”
2011 In: Budapest, 34. évf. 8. sz. p. 31-33.
Szűcs László: „Magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első világháború korából.”
1962 In: Levéltári közlemények, 32. évf. 1. sz. p. 186-188.
Takács László – Németh Ernő: „Tárlat a Dolomitokban - Az első világháború emlékei.”
1988 In: Élet és tudomány, 43. évf. 46. sz. p. 1454-1455.
Tarjányi Sándor: „A fővárosi munkásság helyzete és forradalmasodása az első világháború alatt.”
1966 In: Tanulmányok Budapest múltjából, 17. évf. p. 197-246.
Tóth Árpád: „A kivételes hatalom jogi szabályozása Magyarországon az első világháború előestéjén.”
1966 In: Acta Universitatis Szegediensis: Acta juridica et politica, 50. évf. 13. sz. p. 1-99.
Tóth Árpád: „Szükségintézkedések a mezőgazdasági munkaviszonyok szabályozásában az első világháború kezdeti szakaszán.”
1983 In: Jogtörténeti tanulmányok, 5. évf. p. 339-351.
Tóth Árpád: „A szénellátás néhány problémája az első világháború idején Magyarországon.”
1986 In: Jogtörténeti tanulmányok, 6. évf. p. 385-394.
Tóth Károly István: „A Magyarországi Evangélikus Egyház és az első világháború.”
2010 In: Credo, 16. évf. 1-2. sz. p. 24-35.
Tóth Péter: „Az amerikai katonai gondolkodás az első világháborúban.”
2008 In. Aetas, 23. évf. 2. sz. p. 112-128.
Tóth Vilmos: „Amikor Ferenc József gyászolta Budapestet.”
2001 In: Népszabadság, 59. évf. 271. sz. p. 36.
Török Pál: „Az első lépés a világháború felé.”
1934 In: Napkelet, 12. évf. 6. sz. p. 355.
V. Bene Orsolya: „Egy inas visszaemlékezése az első világháború idejéből.”
2005 In: A Nógrád megyei múzeumok évkönyve, 29. sz. p. 107-117.
Vadász Sándor: „Vyx-jegyzék.”
1969 In: Valóság, 12. évf. 6. sz. p. 33-40.
Vargha Géza: „Naplószerű feljegyzések az első világháború utolsó évéből 1917-18.”
1988 In: Recept: független egészségpolitikai magazin, 9. évf. 11-12. sz. p. 26-29.
Zsigmond László: „Az Osztrák-Magyar Monarchia széttörése és a nemzetközi erőviszonyok.”
1959 In: Századok, 93. évf. 1. sz. p. 70-101.